cm transport slovakia

„Nič nie je tak silné, ako myšlienka, na ktorú dozrel čas."

                                                                                    (Victor Hugo)