Novinky

Doprava je živý organismus - stále se něco děje, stále jsme v pohybu.
  • září 2019 - do provozu jsme dali další 4 nová nosičová vozidla značky Scania
  • červenec 2019 - rozšiřujeme vozový park o 6 nových nosičových souprav. Renaultíkům přejeme hodně šťastných kilometrů. Nové soupravy budou využity u našich partnerů PPL a DHL.
  • březen 2019 - kupujeme nového Kamaga. Speciální vozidlo Kamag je určeno především k rychlé, efektivní a bezpečné manipulaci s výměnnými nástavbami v logistických areálech.  

  • listopad 2018 - získáváme prestižní ocenění "AAA" od společnosti Bisnode. Ocenění AAA je prestižní nezávislý rating firem s historií sahající až do roku 1908. Ocenění mohou získat pouze společnosti hospodařící se ziskem. Vydává se ve třech stupních: AAA, AA a A. Certifikát potvrzuje, že jeho držitelé přínosně nakládají se svými vstupy a efektivně je mění na kvalitní výrobky či služby. Přísná kritéria ratingu zaručují exkluzivitu společností, které mohou ocenění získat a potvrdit tak svou silnou pozici na trhu. Na certifikát s hodnocením AAA až A dosáhne pouze úzké procento ekonomických subjektů působícich v ČR.


  • 1. října 2018 zahajuje aktivní činnost naše dceřinná společnost na Slovensku pod obchodním názvem CM TRANSPORT SLOVAKIA s.r.o.. Její činnost je v první fázi zaměřena na rozšíření spolupráce se společností PPL na Slovensku. Náš plán je expanze na zajímavý slovenský trh a rozšíření dopravních služeb. Věříme, že naše dceřinka bude na Slovensku stejně úspěšná, jako je její matka v Česku.