CM Transport Tachov

S námi spolehlivě a včas

I dnes naši řidiči vezou zboží z celé Evropy

a zásobují všechny obchody.

NAŠI ZAMĚSTNANCI - NAŠI HRDINOVÉ
Cítíme potřebu veřejně v tomto kyberprostoru poděkovat našim řidičkám a řidičům, kteří každý den riskují své zdraví a zabezpečují přepravu zboží našich zákazníků, trpělivě čekají ve frontách na hranicích a při tom všem, co se děje, zůstávají dokonalými profesionály. Dámy a pánové - klobouk dolů - jsme na vás hrdí a pyšní.

Díky patří i našim dispečerům, kteří denně odbavují desítky řidičů cizích firem, a jsou tak vystaveni obdobnému riziku a všem našim ostatním zaměstnancům, kteří taktéž neohroženě přispívají k chodu naší společnosti (technici servisu, ostatní thp pracovníci, externí spolupracovníci a další).

Všichni chápete, že bez dopravy zboží se zastaví celý svět a že doprava je jednou z hybných sil ekonomiky .... a za to vám všem patří velký dík. V této nelehké době se tak o to více potvrzuje, jak je vaše práce důležitá a jak moc je potřeba.

Držíme palce a upřímně a s pokorou doufáme, že zůstanete všichni zdraví tak, jako doposud. Myjte si ruce, noste roušky a vůbec - dávejte na sebe pozor. Myslíme na vás a DĚKUJEME.

Za vedení společnosti Lukáš Pešl
Vedoucí dopravy pro ČR a SR