česky english +420 374 732 711 cm-transport@cmtt.cz

CM TRANSPORT TACHOV s.r.o.

Domovská stránka > Informace ze společnosti > Podporujeme Vaši budoucnost

Podporujeme Vaši budoucnost

Projekt OP LZZ

Dne 1.12.2010 byla zahájena realizaci projektu s názvem: „Rozvoj pracovních dovedností zaměstnanců logistického podniku"

Příjemcem finanční podpory je společnost ROLINE INTERNATIONALE SPEDITION s.r.o. a CM TRANSPORT TACHOV s.r.o. v projektu vystupuje jako partner. Naše zapojení do realizace projektu spočívá v účasti zaměstnanců na jednotlivých vzdělávacích aktivitách projektu, tak aby bylo možné efektivněji využívat vzdělávacích kapacit nabízených v projektu.

Tento projekt je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost  a ze státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců jejich vhodným zapojením do programu celopodnikového životního vzdělávání. Vhodným způsobem motivace zaměstnanců dosáhnout jejich profesního rozvoje, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a adaptability na domácím i globálním trhu. Vyšší kvalita nabízených dopravních služeb posílí udržitelnost pracovních míst v regionu západních Čech.

Projekt bude probíhat v období od 1. 12. 2010 do 31. 5. 2012

Registrační číslo projektu:  CZ.1.04/1.1.02/35.01723

Projekt bude realizován v rámci následujících aktivit:

  • Měkké dovednosti
  • Odborné vzdělávání
  • Profesní vzdělávání
  • Jazykové vzdělávání - intenzivní kurzy

Na dodavatele vzdělávacích služeb v rámci projektu proběhla řádná výběrová řízení, hodnotící komise jmenovaná zadavatelem provedla výběr nejvhodnějších dodavatelů vzdělávacích služeb a od února 2011 budou probíhat vzdělávací aktivity dle předem schváleného harmonogramu.

Více informací o vzdělávacích projektech naleznete na stránkách Evropského sociálního fondu ČR:

 

Operační program Lidské zdroje a Zaměstnanost